Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục đào tạo
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Lĩnh vực giáo dục đào tạo
2 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Lĩnh vực giáo dục đào tạo
3 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Lĩnh vực giáo dục đào tạo
4 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Lĩnh vực giáo dục đào tạo
5 Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập Lĩnh vực giáo dục đào tạo
6 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập Lĩnh vực giáo dục đào tạo
7 Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục Lĩnh vực giáo dục đào tạo
8 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập Lĩnh vực giáo dục đào tạo
9 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Lĩnh vực giáo dục đào tạo
10 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Lĩnh vực giáo dục đào tạo
11 Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục Lĩnh vực giáo dục đào tạo
12 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Lĩnh vực giáo dục đào tạo
13 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục Lĩnh vực giáo dục đào tạo
14 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Lĩnh vực giáo dục đào tạo
15 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Lĩnh vực giáo dục đào tạo
16 Cho phép hoạt động giáo dục đối với Trường trung học cơ sở tư thục Lĩnh vực giáo dục đào tạo
17 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường mầm non tư thục Lĩnh vực giáo dục đào tạo
18 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Lĩnh vực giáo dục đào tạo
19 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Tiểu học tư thục Lĩnh vực giáo dục đào tạo
20 Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông - đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực giáo dục đào tạo
Hiển thị 1 - 20 of 36 kết quả.
của 2

Lĩnh vực Lĩnh vực