Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lĩnh vực đấu thầu
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục làm rõ HSMT, HSYC Lĩnh vực đấu thầu
2 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực đấu thầu
3 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực đấu thầu
4 Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn Lĩnh vực đấu thầu
5 Mở thầu Lĩnh vực đấu thầu
6 Làm rõ hồ sơ dự thầu Lĩnh vực đấu thầu
7 Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Lĩnh vực đấu thầu
8 Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC Lĩnh vực đấu thầu
9 Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu Lĩnh vực đấu thầu
10 Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn Lĩnh vực đấu thầu
11 Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực đấu thầu
12 Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Lĩnh vực đấu thầu
13 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá Lĩnh vực đấu thầu
14 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Lĩnh vực đấu thầu
15 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá Lĩnh vực đấu thầu
16 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp Lĩnh vực đấu thầu
17 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Lĩnh vực đấu thầu
18 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực đấu thầu
19 Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng Lĩnh vực đấu thầu
20 Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Lĩnh vực đấu thầu
Hiển thị 1 - 20 of 21 kết quả.
của 2

Lĩnh vực Lĩnh vực