Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Đăng ký thay đổi cơ quan đăng ký Hợp tác xã Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
3 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Hợp tác xã Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
4 Tạm ngừng hoạt động của Hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
5 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Hợp tác xã Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
6 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
7 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Hợp tác xã Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
8 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (Đối với trường hợp Hợp tác xã giải thể tự nguyện) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
9 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
10 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
11 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sát nhập Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
12 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
13 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của Hợp tác xã Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp tác xã (khi bị mất) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
16 Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh Hợp tác xã Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi bị mất) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
19 Đăng ký Hợp tác xã Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
Hiển thị 19 kết quả
của 1

Lĩnh vực Lĩnh vực