Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Hội thảo phát triển Hợp tác xã và Sơ kết Chỉ thị số 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

áng nay (11-12), tại thành phố Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội thảo phát triển Hợp tác xã (HTX) và Sơ kết Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 19/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đối mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Đến dự Hội thảo có ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Thanh Nghĩa, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; các chuyên gia, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

Toàn cảnh Hội thảo

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 366 tổ hợp tác với khoảng 5.830 thành viên hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp và khai thác thủy sản. Tính đến ngày 30/11/2017, toàn tỉnh có 95 HTX, tăng 1,25 lần so với cuối năm 2013, thu hút 14.720 thành viên và 4.188 lao động. Trong đó, có 21 HTX xếp loại giỏi, chiếm (22.1%); 40 HTX xếp loại khá, chiếm (42,1%); 20 HTX xếp loại trung bình, chiếm (21,6% ) và 14 HTX không xếp loại, chiếm (14,74%). Năm 2017, số HTX thành lập mới là 16 HTX, đạt 200% so với kế hoạch. Doanh thu bình quân của thành viên, lao động từ 5 triệu đến 5,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,37 % so với thời điểm cuối năm 2013. 

Sau hơn 04 năm triển khai thực Chỉ thị số 35 ngày 19/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay hầu hết các HTX, Quỹ Tín dụng nhân dân từng bước được củng cố lại về công tác tổ chức, quản lý, đổi mới quan hệ sản xuất và tăng cường lực lượng sản xuất trong các HTX. Kinh tế tập thể ngày càng phát triển hơn về quy mô, ngành nghề, phạm vi hoạt động, xuất hiện ngày càng nhiều HTX hoạt động có hiệu quả, nhiều mô hình mới đáp ứng nhu cầu đa dạng của những người lao động, hộ sản xuất kinh doanh; góp phần tích cực vào quá trình giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham gia Hội thảo

Tại Hội thảo, các sở, ngành liên quan đã tham luận về công tác hỗ trợ, chăm lo cho sự phát triển của HTX; HTX An Nhứt và Liên minh HTX tham luận về cung ứng nông sản và thực phẩm an toàn,...Hội thảo cũng được nghe các chuyên gia đầu ngành thảo luận, góp ý, chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn nhằm đưa ra nhiều giải pháp thiết thực góp phần đưa phong trào kinh tế tập thể của Tỉnh vươn lên phát triển toàn diện, hiệu quả và vững chắc như tinh thần Chỉ thị số 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Cũng tại Hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho biết, mặc dù số lượng tổ hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh không lớn nhưng chất lượng HTX được nâng lên khá rõ nét và phát triển cao hơn so với một số địa phương khác, điều này phù hợp với Nghị quyết đã đề ra. Ông kiến nghị lãnh đạo Tỉnh trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo Liên minh HTX tỉnh và các sở, ngành, địa phương chú trọng đánh giá tốc độ cụ thể sự phát triển của HTX; chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển HTX các cấp, nhất là ở cấp huyện; đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền về các mô hình kiểu mới của kinh tế tập thể; huy động các nguồn vốn vào các chương trình xúc tiến công nghệ và xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy nền kinh tế tập thể phát triển, ưu tiên vốn cho các HTX phát triển tốt, hiệu quả đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp và thương mại,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long phát biểu kết luận Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long biểu dương và đánh giá cao vai trò, vị trí và kết quả mà Ngành Kinh tế tập thể đã đạt được trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Phó Chủ tịch nhấn mạnh, hiện nay vai trò tự chủ trong việc phát triển kinh tế tập thể đã được đề cao; nhiều HTX, Quỹ Tín dụng nhân dân đã mạnh dạn huy động các nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới, hình thành các HTX có quy mô lớn hơn, có tốc độ tăng trưởng cao ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn. Để khu vực kinh tế tập thể, HTX của tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt được hiệu quả cao hơn, Phó Chủ tịch đề nghị các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác kiểm tra, rà soát lại toàn diện việc triển khai nội dung thực hiện Chỉ thị số 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kịp thời chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện trên từng địa bàn, từng lĩnh vực, ngành chuyên môn; tham mưu cho Tỉnh ủy bổ sung hoàn chỉnh Chỉ thị về phát triển kinh tế tập thể phù hợp với tình hình mới. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể đã được đề ra. Các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với Liên minh HTX tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia vào kinh tế tập thể, kinh tế HTX góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập của hội viên.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 2410273