Chính sách hỗ trợ, trợ cấp Chính sách hỗ trợ, trợ cấp

PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH THỊ XÃ PHÚ MỸ TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH CHO VAY HỖ TRỢ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VAY VỐN ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC, TRẢ LƯƠNG PHỤC HỒI SẢN XUẤT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 01/7/2021 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2021/QĐ-TTg NGÀY 07/7/2021

     Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có các nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ vốn vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam đã ban hành văn bản số 6199/HD-NHCS ngày 08/7/2021 về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

     Thực hiện chủ trương trên và theo văn bản hướng dẫn của NHCSXH Việt Nam, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Phú Mỹ đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã, đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến mọi tổ chức và người dân trên địa bàn thị xã được biết về chính sách cho vay đối với người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.  

     Một số nội dung chính trong chính sách cho vay như sau:

     Điều kiện vay vốn

      Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc: có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.  

     Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh:

     - Đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 11/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022; Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

     - Đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh: có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn;  Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

     Tất cả những khách hàng trên không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

     Mức cho vay

     Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 3 tháng/người lao động.

     Việc xác định mức cho vay hàng tháng đối với khách hàng như sau: Mức cho vay tối đa 1 tháng của 1 khách hàng bằng số tiền vay vốn trả lương ngừng việc cộng số tiền vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất. Trong đó, số tiền vay vốn trả lương ngừng việc  bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động bị ngừng việc nhân với số người lao động bị ngừng việc được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận. Số tiền vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất  bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động nhân số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận.

     Mức tiền lương tối thiểu vùng căn cứ theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

     Lãi suất, thời hạn cho vay, bảo đảm tiền vay, phương thức cho vay

     Lãi suất cho vay là: 0%/năm; Lãi suất nợ quá hạn là: 12%/năm.

     Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên. 

     Khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

     Cho vay trực tiếp đến khách hàng.

     Về hồ sơ, trình tự, thủ tục vay, phê duyệt cho vay và tổ chức giải ngân được hướng dẫn cụ thể tại văn bản số 6199/HD-NHCS ngày 08/7/2021 của NHCSXH Việt Nam.

     Khách hàng có nhu cầu vay vốn có thể đến trụ sở Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Phú Mỹ; địa chỉ Quốc lộ 51, khu phố Phước Lộc, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ; điện thoại: 0254.3899898 để được hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục vay vốn.

Sơn NHCSXHPM

 


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 3114149