Chính sách hỗ trợ, trợ cấp Chính sách hỗ trợ, trợ cấp

Ngân hàng chính sách thị xã Phú Mỹ: Doanh nghiệp vay vốn lãi suất 0% để phục hồi sản xuất

      Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

    Căn cứ Hướng dẫn số 6199/HD-NHCS ngày 08/7/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam về nghiệp vụ cho vay và văn bản số 6211/NHCS-TDNN ngày 08/7/2021 về việc phối hợp thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Doanh nghiệp vay vốn lãi suất 0% để phục hồi sản xuất

        Tất cả doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 sẽ được Ngân Hàng Chính sách xã hội thị xã Phú Mỹ cho vay với lãi suất 0%, không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay, thời hạn giải ngân đến hết ngày 5/4/2022. Nội dung khách hàng cần biết về vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất được tóm tắt như sau:

Nguồn vốn để Ngân Hàng Chính sách xã hội cho vay là 7.500 tỷ đồng, từ nguồn vay tái cấp vốn của Ngân hàng nhà nước.

Sơn NHCSXH

 


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 3114187