Chính sách hỗ trợ, trợ cấp Chính sách hỗ trợ, trợ cấp

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phú Mỹ giải ngân 100 triệu đồng vốn vay ưu đãi cho HSSV.

Thực hiện Quyết định 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Chiều ngày 27/4/2022 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phú Mỹ đã giải ngân 100.000.000đ cho 10 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thị xã vay vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Mức vốn cho vay tối đa 10.000.000 đồng/ học sinh, sinh viên, thời hạn cho vay tối đa là 36 tháng, lãi suất 1,2% năm.

Chiều ngày 27/4/2022 Phòng giao dịch NHCSXH giải ngân tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Trong thời gian tới Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phú Mỹ tiếp tục triển khai và cho vay các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình có nhu cầu vay vốn.

Sơn NHCSXH

 


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 2848716