Chính sách hỗ trợ, trợ cấp Chính sách hỗ trợ, trợ cấp

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ PHÚ MỸ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐỂ TẠO VIỆC LÀM.

Thực hiện chương trình chính sách hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ.

Giải ngân cho hộ Trần Thị Nương ở Tân Lễ A, xã Châu Pha.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phú Mỹ giải ngân cho người khuyết tật với lãi suất ưu đãi chỉ bằng 50% lãi suất cho vay theo quy định (hiện nay là 7,92%/năm) để phát triển sản xuất, chăn nuôi, nguồn vốn cho vay thông qua Hội người mù quản lý.

Đại diện Hội người mù tham gia hướng dẫn hộ vay vốn

Nhờ nguồn vốn chính sách trong thời gian qua tạo điều kiện cho hội người mù phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh trật tự tại địa phương. Chính sách nhân văn này tiếp tục duy trì tạo nguồn vốn quay vòng cho người lao động phát triển tạo việc làm mới và duy trì mở rộng việc làm nói chung và người khuyết tật nói riêng.

Sơn NHCSXH

 


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 3114184