Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

BÁO CÁO Sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030"

Báo cáo số192/BC-UBND ngày 24/06/2022 BÁO CÁO Sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030"


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 3443063