Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị của UBND tỉnh về “Tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”

Kế hoạch số 207/KH-BCĐ - 07/10/2022


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 3443092