Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2128/UBND-NV V/v thực hiện thống kê thực trạng và đăng ký mới nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của CBCCVC thuộc thị xã năm 2019 05/10/2018
2 967/QĐ-UBND Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức xã, phường thuộc thị xã Phú Mỹ năm 2018 04/10/2018
3 1669/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 26/09/2018
4 631/QĐ-UBND QĐ ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã Phú Mỹ 07/09/2018
5 630/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã. 06/09/2018
6 1611/UBND-VP V/v công khai TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. 05/09/2018
7 112/BC-UBND Báo cáo Tình hình triển khai, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý 3 và phương hướng, nhiệm vụ quý 4 năm 2018 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ 04/09/2018
8 1588/UBND-VP V/v công khai TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương. 04/09/2018
9 620/QĐ-UBND QĐ v/v kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử (Website) thị xã Phú Mỹ 28/08/2018
10 94/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 7 năm 2018 20/08/2018
11 957/UBND-VP V/v công khai TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện-an toàn vệ sinh lao động 31/07/2018
12 958/UBND-VP V/v công khai TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. 31/07/2018
13 77/BC-UBND Báo cáo Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách thị xã năm 2017 30/07/2018
14 55/BC-UBND Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 18/07/2018
15 52/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 6 năm 2018 13/07/2018
16 441/UBND-VP V/v niêm yết, công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03/07/2018
17 440/UBND-VP V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 03/07/2018
18 33/BC-UBND Báo cáo Công khai thuyết minh tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 03/07/2018
19 1666/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 26/06/2018
20 335/UBND-NV V/v nhắc nhở thực hiện báo cáo tháng, quý về công tác CCHC. 25/06/2018
Hiển thị 1 - 20 of 115 kết quả.
của 6