Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1848/QĐ-UBND V/v tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã, phường thuộc thị xã Phú Mỹ năm 2018 28/12/2018
2 3101/UBND-VHTT V/V Sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 9. 23/11/2018
3 1360/QĐ-UBND QĐ công nhận kết quả xét tuyển viên chức các ĐVSN giáo dục thuộc thị xã Phú Mỹ, năm học 2018-2019 15/11/2018
4 3281/QĐ-UBND QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 15/11/2018
5 2906/UBND-VP V/v công khai TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã. 14/11/2018
6 3177/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/11/2018
7 3151/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 02/11/2018
8 1124/QĐ-UBND QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ câu tổ chức của phòng dân tộc thị xã Phú Mỹ 31/10/2018
9 1126/QĐ-UBND QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của phòng Văn hóa và thông tin thị xã Phú Mỹ 31/10/2018
10 1127/QĐ-UBND QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của phòng Nội vụ thị xã Phú Mỹ 31/10/2018
11 1128/QĐ-UBND QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của phòng giáo dục và đào tạo thị xã Phú Mỹ 31/10/2018
12 1129/QĐ-UBND QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của phòng Kinh tế thị xã Phú Mỹ 31/10/2018
13 1131/QĐ-UBND QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của phòng Tư pháp thị xã Phú Mỹ 31/10/2018
14 1132/QĐ-UBND QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của Thanh tra thị xã Phú Mỹ 31/10/2018
15 1134/QĐ-UBND QĐ bna hành quy chế làm việc mẫu của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Phú Mỹ 31/10/2018
16 1125/QĐ-UBND QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của phòng Tài nguyên và môi trường thị xã Phú Mỹ 31/10/2018
17 3090/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Xuất bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/10/2018
18 1118/QĐ-UBND QĐ v/v ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thị xã Phú Mỹ 30/10/2018
19 1034/QĐ-UBND QĐ Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do UBND huyện Tân Thành (nay là thị /xã Phú Mỹ) ban hành trước ngày 01/7/2016 22/10/2018
20 2405/UBND-VP V/v công khai TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. 22/10/2018
Hiển thị 1 - 20 of 155 kết quả.
của 8