Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3141/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giãi quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tinh BRVT 19/11/2019
2 1185/TB-UBND TB Kết quả tuyển dụng công chức hành chính thuộc UBND thị xã Phú Mỹ tại kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018 01/11/2019
3 338/BC-UBND Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2019 22/10/2019
4 2716/QĐ-UBND QĐ V/v phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức hành chính tỉnh BRVT năm 2018 15/10/2019
5 3647/UBND-NV Về việc tiếp tục thực hiện thống kê thực trạng và đăng ký mới nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của CBCCVC thuộc thị xã năm 2020. 23/09/2019
6 2249/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 03/08/2019
7 1657/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 01/08/2019
8 2681/UBND-NV Triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực VTVL trong các cơ quan chuyên môn 12/07/2019
9 184/BC-UBND BÁO CÁO CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG QUÝ I và QUÝ II NĂM 2019 08/07/2019
10 1304/BC-UBND BC Công khai thuyết minh tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 03/07/2019
11 2239/UBND-LĐTBXH V/v triển khai thực hiện TT 36/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của BLĐTBXH 13/06/2019
12 1335/QĐ-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh 29/05/2019
13 1338/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 29/05/2019
14 1273/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn 21/05/2019
15 1075/UBND-VP V/v Công khai danh mục TTHC mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - TBXH 26/04/2019
16 802/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thị xã Phú Mỹ năm 2019. 23/04/2019
17 1151UBND-VP V/v tập huấn vận hành phần mềm một của điện tử VNPT trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. 29/03/2019
18 461/KH-BCH Kh phúc tra ổn định biên chế quân nhân dự bị tập huấn lớp 1, đợt 3/2019 27/03/2019
19 1078/UBND-VP V/v Công khai danh mục TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (Quyết định 591/QĐ-UBND) 26/03/2019
20 344-CV/TU V/v chỉ đạo công tác triển khai thực hiện công văn 5422-CV/TU ngày 19/3/2019 của Tỉnh uỷ 26/03/2019
Hiển thị 1 - 20 of 220 kết quả.
của 11