Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1689/BDT-CSDT V/v triển khai Triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả, thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2025. 15/12/2022
2 6555/UBND-VP V/v chỉ đạo xử lý qua đường dây nóng -mưa đọng nước tại đoạn đường vào Trường THCS Phan Bội Châu và Trường Tiểu học Nguyễn Huệ 15/12/2022
3 6499/UBND-VP V/v triển khai Quyết định 3661/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 và cấp thẻ Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực Tài chính 13/12/2022
4 6507/UBND-VP V/v thực hiện Quyết định số 3791/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàuliên quan đến dự án Cầu Phước An, thị xã Phú Mỹ 13/12/2022
5 6480/UBND-TTPTQĐ V/v kiến nghị tiếp tục áp dụng Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh đối với các dự án thực hiện dở dang và các trường hợp đã niêm yết công khai phương án BTHTTĐC. 12/12/2022
6 84/BC-LĐTBXH Kết quả thực hiện Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh về số liệu kết quả thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt năm 2022 18/11/2022
7 5889/UBND-VHTT V/v đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về chuyển đổi số trong năm 2022. 11/11/2022
8 13895/UBND-VP Tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19, CV 6115/BYT-DP 04/11/2022
9 5685/UBND-VP Về việc khảo sát, đánh giá chất lượng và đề xuất các khu vực cần đo đạc chỉnh lý lại bản đồ địa chính khu vực số hóa 03/11/2022
10 5657/UBND-VP Về việc cung cấp thông tin số hoá thủ tục hành chính thị xã Phú Mỹ. 02/11/2022
11 5602/UBND-VHTT V/v tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 31/10/2022
12 04/CT-UBND CHỈ THỊ Về tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thị xã 28/10/2022
13 2554/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc kinh phí tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lực lượng dân phòng thị xã năm 2022 03/10/2022
14 4807/UBND-VP V/v triển khai Công văn số 10955/UBND-VP ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh (chuyển đổi số) 26/09/2022
15 09/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/08/2022
16 08/CT-UBND V/v Chỉ thị tăng cường thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 30/08/2022
17 2142/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi thị xã Phú Mỹ giai đoạn 2022-2030 22/08/2022
18 2119/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kinh phí thực hiện công tác khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong tổng kết phong trào thi đua năm học 2021-2022. 15/08/2022
19 1421/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Đường 80 nối dài qua đường 81 (Phú Mỹ-Tóc Tiên), thị xã Phú Mỹ. 11/08/2022
20 1998/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) trong các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2022 02/08/2022
Hiển thị 1 - 20 of 287 kết quả.
của 15