Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3518/UBND-NV Về việc rà soát, thống kê thực trạng và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của CBCCVC thuộc UBND thị xã năm 2021 02/10/2020
2 2545/UBND-KT V/v công bố công khai Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Phú Mỹ giai đoạn 2010 - 2020 31/07/2020
3 228/BC-UBND Công khai thuyết minh tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 14/07/2020
4 159/BC-UBND Báo cáo cải cách tài chính công quý II năm 2020 12/06/2020
5 1061/QĐ-UBND QĐ công nhận xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới 2019 04/05/2020
6 1065/QĐ-UBND QĐ công nhận xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 04/05/2020
7 1064/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn thị xã Phú Mỹ năm 2020 08/04/2020
8 1052/KH-UBND KH Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất lượng cung cấp Dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã Phú Mỹ năm 2020 08/04/2020
9 1027/UBND-VP V/v công khai danh mục TTHC đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện của Bảo hiểm xã hội tỉnh 06/04/2020
10 1026/UBND-VP V/v công khai danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải 06/04/2020
11 1025/UBND-VP V/v công khai danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa cơ sở, lĩnh vực thư viện, lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 06/04/2020
12 217/PC-UBND về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 03/04/2020
13 972/UBND-VHTT V/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 01/04/2020
14 974/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thông qua “Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2020 – 2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” 01/04/2020
15 973/KH-UBND KẾ HOẠCH Kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, trong cải cách hành chính, đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2020 01/04/2020
16 898/UBND-VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 27/03/2020
17 899/UBND-VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực giáo dục và Đào tạo. 27/03/2020
18 903/UBND-VP V/v triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ khai trương Cổng dịch vụ công Quốc gia 27/03/2020
19 883/KH-UBND KH về kịch bản đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ 27/03/2020
20 701/QĐT-UBND Quyết định công nhân báo cáo viên pháp luật cấp huyện-Nguyễn Thị Ly 25/03/2020
Hiển thị 1 - 20 of 252 kết quả.
của 13