Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
181 993/KH-UBND V/v tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 trên địa bàn huyện Tân Thành 16/03/2017
182 936/UBND-NV V/v tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/03/2017
183 900/UBND-TP V/v công khai thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn. 13/03/2017
184 901/UBND-TP V/v công khai thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. 13/03/2017
185 902/UBND-TP V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ. 13/03/2017
186 777/KH-UBND V/V Hội nghị phổ biến Luật Thanh tra năm 2010 và triển khai thực hiện Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Luật Thanh tra nhân dân. 07/03/2017
187 776/UBND-TP V/v công khai danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông 07/03/2017
188 690/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn huyện Tân Thành 07/03/2017
189 291/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Đài Truyền thanh huyện Tân Thành năm 2017 06/03/2017
190 452/QĐ-UBND Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh v/v ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh BR-VT. 06/03/2017
191 File Exel Biểu mẫu cung cấp số liệu Thực hiện đề án thành lập thị xã Phú Mỹ V/v cung cấp số liệu Thực hiện đề án thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 02/03/2017
192 576/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, Kiểm tra công vụ năm 2017 trên địa bàn huyện Tân Thành 21/02/2017
193 583/UBND-NV V/v phân công thực hiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ chỉ số cải cách hành chính 21/02/2017
194 538/UBND-VP V/v triển khai Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT và Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền Thông. 17/02/2017
195 520/UBND-NV V/v xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với CCVC năm 2017 16/02/2017
196 559/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 16/02/2017
197 458/QĐ-UBND V/v ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong năm 2017 trên địa bàn huyện Tân Thành 10/02/2017
198 333/UBND- TP V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh BRVT 07/02/2017
199 306/UBND-TP V/v công khai Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh BRVT ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016 25/01/2017
200 292/KH-UBND V/v tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện Tân Thành 24/01/2017
Hiển thị 181 - 200 of 211 kết quả.
của 11