Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
181 776/UBND-TP V/v công khai danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông 07/03/2017
182 690/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn huyện Tân Thành 07/03/2017
183 291/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Đài Truyền thanh huyện Tân Thành năm 2017 06/03/2017
184 452/QĐ-UBND Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh v/v ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh BR-VT. 06/03/2017
185 File Exel Biểu mẫu cung cấp số liệu Thực hiện đề án thành lập thị xã Phú Mỹ V/v cung cấp số liệu Thực hiện đề án thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 02/03/2017
186 576/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, Kiểm tra công vụ năm 2017 trên địa bàn huyện Tân Thành 21/02/2017
187 583/UBND-NV V/v phân công thực hiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ chỉ số cải cách hành chính 21/02/2017
188 538/UBND-VP V/v triển khai Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT và Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền Thông. 17/02/2017
189 520/UBND-NV V/v xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với CCVC năm 2017 16/02/2017
190 559/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 16/02/2017
191 458/QĐ-UBND V/v ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong năm 2017 trên địa bàn huyện Tân Thành 10/02/2017
192 333/UBND- TP V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh BRVT 07/02/2017
193 306/UBND-TP V/v công khai Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh BRVT ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016 25/01/2017
194 292/KH-UBND V/v tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện Tân Thành 24/01/2017
195 284/UBND-VP Về việc đánh giá hiện trạng ứng dụng CNTT tãi UBND huyện năm 2016 23/01/2017
196 362/QĐ-UBND V/v ban hành kế hoạch công tác Tư pháp năm 2017 trên địa bàn huyện Tân Thành 20/01/2017
197 118/UBND-TP V/v bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành về lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh BRVT 11/01/2017
198 117/UBND-TP V/v triển khai thực hiện và niêm yết công khai Nghị quyết số 73/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/01/2017
199 166/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01/01/2017
200 1980/QĐ-TTg Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 17/10/2016
Hiển thị 181 - 200 of 205 kết quả.
của 11