Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 812/UBND-VHTT Tham gia Hội thi Ngày Quốc tế hạnh phúc năm 2019 07/03/2019
22 809/UBND-VHTT Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền quản lý, phát triển trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) trên các phương tiện thông tin đại chúng 07/03/2019
23 752/UBND-VP KH Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất lượng cung cấp Dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã Phú Mỹ năm 2019 05/03/2019
24 750/KH-UBND KH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trong tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ 05/03/2019
25 707/UBND-VP V/v công khai TTHC mới ban hành, TTHC thay thế và TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 01/03/2019
26 705/UBND-VP V/v công khai TTHC mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. 01/03/2019
27 710/UBND-VP V/v công khai danh mục TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải. 01/03/2019
28 709/UBND-VP V/v công khai danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải. 01/03/2019
29 708/UBND-VP V/v công khai TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao. 01/03/2019
30 645/UBND-VP V/v công khai danh mục tên các thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/02/2019
31 646/UBND-VP Về việc công khai danh mục tên các thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/02/2019
32 376/QĐ-UBND QĐ v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND thị xã Phú Mỹ 20/02/2019
33 510/UBND-TP v/v triển khai thực hiện Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh BRVT 15/02/2019
34 414/UBND-VP V/v công khai TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương. 29/01/2019
35 372/UBND-VP V/v công khai danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã 25/01/2019
36 369/UBND-VP V/v công khai danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT 25/01/2019
37 370/UBND-VP V/v công khai Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 25/01/2019
38 373/UBND-VP V/v công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Thủy lợi, Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã 24/01/2019
39 310/UBND-NV V/v nhắc nhở thực hiện báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC hàng tháng. 23/01/2019
40 276/QĐ-UBND QĐ Ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ 23/01/2019
Hiển thị 21 - 40 of 202 kết quả.
của 11