Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 900/UBND-VP V/v tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, giờ giấc làm việc và tham gia chào cờ vào buổi sáng thứ hai hàng tuần. 14/03/2019
22 547/QĐ-UBND QĐ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng dất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT 12/03/2019
23 817/UBND-KT V/v Khẩn cấp triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn 08/03/2019
24 816/UBND-VP V/v đề nghị có ý kiến liên quan đến nghĩa vụ thuế tiền sử dụng đất của người dân bị thu hồi đất khi được nhà nước hỗ trợ giao đất ở 08/03/2019
25 813/KH-UBND Tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ 07/03/2019
26 790/UBND-VP Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 07/03/2019
27 788/UBND-VP Về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 07/03/2019
28 787/UBND-VP V/v hỗ trợ triển khai thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa”. 07/03/2019
29 812/UBND-VHTT Tham gia Hội thi Ngày Quốc tế hạnh phúc năm 2019 07/03/2019
30 809/UBND-VHTT Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền quản lý, phát triển trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) trên các phương tiện thông tin đại chúng 07/03/2019
31 752/UBND-VP KH Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất lượng cung cấp Dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã Phú Mỹ năm 2019 05/03/2019
32 750/KH-UBND KH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trong tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ 05/03/2019
33 707/UBND-VP V/v công khai TTHC mới ban hành, TTHC thay thế và TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 01/03/2019
34 705/UBND-VP V/v công khai TTHC mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. 01/03/2019
35 710/UBND-VP V/v công khai danh mục TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải. 01/03/2019
36 709/UBND-VP V/v công khai danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải. 01/03/2019
37 708/UBND-VP V/v công khai TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao. 01/03/2019
38 645/UBND-VP V/v công khai danh mục tên các thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/02/2019
39 646/UBND-VP Về việc công khai danh mục tên các thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/02/2019
40 376/QĐ-UBND QĐ v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND thị xã Phú Mỹ 20/02/2019
Hiển thị 21 - 40 of 211 kết quả.
của 11