Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1185/TB-UBND TB Kết quả tuyển dụng công chức hành chính thuộc UBND thị xã Phú Mỹ tại kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018 01/11/2019
2 2716/QĐ-UBND QĐ V/v phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức hành chính tỉnh BRVT năm 2018 15/10/2019
3 3647/UBND-NV Về việc tiếp tục thực hiện thống kê thực trạng và đăng ký mới nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của CBCCVC thuộc thị xã năm 2020. 23/09/2019
4 2681/UBND-NV Triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực VTVL trong các cơ quan chuyên môn 12/07/2019
5 3668/UBND-NV V/v triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy và Thị ủy Phú Mỹ 28/12/2018
6 1848/QĐ-UBND V/v tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã, phường thuộc thị xã Phú Mỹ năm 2018 28/12/2018
7 1127/QĐ-UBND QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của phòng Nội vụ thị xã Phú Mỹ 31/10/2018
8 2128/UBND-NV V/v thực hiện thống kê thực trạng và đăng ký mới nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của CBCCVC thuộc thị xã năm 2019 05/10/2018
9 2123/UBND-NV V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 05/10/2018
10 967/QĐ-UBND Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức xã, phường thuộc thị xã Phú Mỹ năm 2018 04/10/2018
11 1996/UBND-NV V/v triển khai thực hiện Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 28/09/2018
12 1669/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 26/09/2018
13 5607/UBND-NV V/v Thực hiện xây dựng đề án tinh giảm biên chế 31/10/2017
14 5168/UBND-NV V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tự diễn biến, tự chuyển hóa...) 29/09/2017
15 1488/TB-UBND TB Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển; Danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm thi viết, thi thực hành tại kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Tân Thành năm 2017 07/09/2017
16 4644/UBND-NV V/v đề nghị góp ý dự thảo nội dung Bộ chỉ số theo dõi đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính tại các cơ qua, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh 31/08/2017
17 4132/UBND-NV V/v Báo cáo thông kê số lượng chất lượng công chức, viên chức, HĐLĐ tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện 31/07/2017
18 1122/TB-UBND Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Tân Thành năm 2017 17/07/2017
19 3661/UBND-NV v/V đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính năm 2017 29/06/2017
20 3416/UBND-NV V/v Báo cáo tình hình HĐLĐ tại các cơ quan chuyên môn thuộc huyện 14/06/2017
Hiển thị 1 - 20 of 27 kết quả.
của 2