Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 338/BC-UBND Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2019 22/10/2019
2 184/BC-UBND BÁO CÁO CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG QUÝ I và QUÝ II NĂM 2019 08/07/2019
3 1304/BC-UBND BC Công khai thuyết minh tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 03/07/2019
4 802/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thị xã Phú Mỹ năm 2019. 23/04/2019
5 213/QĐ-UBND V/V Công bố, công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 16/01/2019
6 2419/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/07/2018
7 77/BC-UBND Báo cáo Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách thị xã năm 2017 30/07/2018
8 33/BC-UBND Báo cáo Công khai thuyết minh tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 03/07/2018
9 1666/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 26/06/2018
10 1327/QĐ-UBND Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, Chống lãng phí của huyện Tân Thành giai đoạn 2016-2020 30/05/2018
11 1962/UBND-VP V/v công khai TTHC đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.( Đấu Thầu) 15/05/2018
12 866/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Tân Thành năm 2018. 07/05/2018
13 79/BC-UBND BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ NĂM 2017 20/04/2018
14 31/BC-UBND Báo cáo cải cách tài chính công quý I/2018 06/03/2018
15 26/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Năm 2017 28/02/2018
16 Mẫu báo cáo tổng hợp số lương chất lượng, tiền lương viên chức 2017 Mẫu báo cáo tổng hợp số lương chất lượng, tiền lương viên chức 2017 04/05/2017
17 2739/QĐ-UBND Ban hành quy chế chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý nhà nước của UBND huyện Tân Thành ( giai đoạn 2016-2020) 23/11/2015
Hiển thị 17 kết quả
của 1