Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 91/TB-UBND TB KL của UBND thị xã Phú Mỹ tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức lễ công bố QĐ công nhận xã Tân Hải đạt chuẩn nông thôn mới (lần 3) (21/3/2019) 21/03/2019
2 752/UBND-VP KH Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất lượng cung cấp Dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã Phú Mỹ năm 2019 05/03/2019
3 705/UBND-VP V/v công khai TTHC mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. 01/03/2019
4 645/UBND-VP V/v công khai danh mục tên các thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/02/2019
5 646/UBND-VP Về việc công khai danh mục tên các thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/02/2019
6 376/QĐ-UBND QĐ v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND thị xã Phú Mỹ 20/02/2019
7 310/UBND-NV V/v nhắc nhở thực hiện báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC hàng tháng. 23/01/2019
8 311/UBND-NV V/v tiếp tục thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn minh công sở trong các cơ quan đơn vị, địa phương trực thuộc thị xã Phú Mỹ năm 2019. 23/01/2019
9 20/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thị xã Phú Mỹ 21/01/2019
10 21/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Phú Mỹ 21/01/2019
11 234/BC-UBND Báo cáo khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phần mềm lấy ý kiến người dân của UBND thị xã Phú Mỹ năm 2018 29/11/2018
12 595/TB-UBND TB v/v công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của UBND thị xã Phú Mỹ 29/11/2018
13 1126/QĐ-UBND QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của phòng Văn hóa và thông tin thị xã Phú Mỹ 31/10/2018
14 2405/UBND-VP V/v công khai TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. 22/10/2018
15 2398/UBND-VP V/v công khai TTHC mới ban hành, TTHC thay thế, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. 22/10/2018
16 02/QĐ-HĐND V/v công khai TTHC mới ban hành, TTHC thay thế, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. 19/10/2018
17 2258/UBND-VP V/v công khai TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KHCN. 15/10/2018
18 2262/UBND-VP V/v công khai TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã -đất đai, môi trường 15/10/2018
19 630/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã. 06/09/2018
20 1611/UBND-VP V/v công khai TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. 05/09/2018
Hiển thị 1 - 20 of 42 kết quả.
của 3