Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 338/BC-UBND Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2019 22/10/2019
2 184/BC-UBND BÁO CÁO CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG QUÝ I và QUÝ II NĂM 2019 08/07/2019
3 1304/BC-UBND BC Công khai thuyết minh tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 03/07/2019
4 234/BC-UBND Báo cáo khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phần mềm lấy ý kiến người dân của UBND thị xã Phú Mỹ năm 2018 29/11/2018
5 134/BC-UBND Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 năm 2018 tại UBDN cấp xã 27/09/2018
6 112/BC-UBND Báo cáo Tình hình triển khai, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý 3 và phương hướng, nhiệm vụ quý 4 năm 2018 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ 04/09/2018
7 94/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 7 năm 2018 20/08/2018
8 77/BC-UBND Báo cáo Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách thị xã năm 2017 30/07/2018
9 55/BC-UBND Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 18/07/2018
10 52/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 6 năm 2018 13/07/2018
11 33/BC-UBND Báo cáo Công khai thuyết minh tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 03/07/2018
12 79/BC-UBND BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ NĂM 2017 20/04/2018
13 31/BC-UBND Báo cáo cải cách tài chính công quý I/2018 06/03/2018
14 26/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Năm 2017 28/02/2018
15 194/BC-UBND Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 01/08/2017
Hiển thị 15 kết quả
của 1