Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2716/QĐ-UBND QĐ V/v phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức hành chính tỉnh BRVT năm 2018 15/10/2019
2 1335/QĐ-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh 29/05/2019
3 802/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thị xã Phú Mỹ năm 2019. 23/04/2019
4 547/QĐ-UBND QĐ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng dất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT 12/03/2019
5 376/QĐ-UBND QĐ v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND thị xã Phú Mỹ 20/02/2019
6 276/QĐ-UBND QĐ Ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ 23/01/2019
7 20/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thị xã Phú Mỹ 21/01/2019
8 21/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Phú Mỹ 21/01/2019
9 213/QĐ-UBND V/V Công bố, công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 16/01/2019
10 1848/QĐ-UBND V/v tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã, phường thuộc thị xã Phú Mỹ năm 2018 28/12/2018
11 1496/QĐ-UBND QĐ v/v công bố lại hệ thống QLCL phù hợp TCQG TCVN ISO 9001:2008 tại thị xã Phú Mỹ 30/11/2018
12 1360/QĐ-UBND QĐ công nhận kết quả xét tuyển viên chức các ĐVSN giáo dục thuộc thị xã Phú Mỹ, năm học 2018-2019 15/11/2018
13 3281/QĐ-UBND QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 15/11/2018
14 3177/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/11/2018
15 3151/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 02/11/2018
16 1124/QĐ-UBND QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ câu tổ chức của phòng dân tộc thị xã Phú Mỹ 31/10/2018
17 1126/QĐ-UBND QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của phòng Văn hóa và thông tin thị xã Phú Mỹ 31/10/2018
18 1127/QĐ-UBND QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của phòng Nội vụ thị xã Phú Mỹ 31/10/2018
19 1128/QĐ-UBND QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của phòng giáo dục và đào tạo thị xã Phú Mỹ 31/10/2018
20 1129/QĐ-UBND QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của phòng Kinh tế thị xã Phú Mỹ 31/10/2018
Hiển thị 1 - 20 of 61 kết quả.
của 4