Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 461/KH-BCH Kh phúc tra ổn định biên chế quân nhân dự bị tập huấn lớp 1, đợt 3/2019 27/03/2019
2 813/KH-UBND Tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ 07/03/2019
3 752/UBND-VP KH Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất lượng cung cấp Dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã Phú Mỹ năm 2019 05/03/2019
4 750/KH-UBND KH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trong tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ 05/03/2019
5 2046/KH-UBND KH tổ chức HN tập huấn nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã 02/10/2018
6 77/KH-UBND Tuyên truyền phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ 11/06/2018
7 76/KH-UBND Thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn thị xã Phú Mỹ 11/06/2018
8 1619/KH-UBND KH v/v tổ chức lễ công bố NQ 492/NQ-UBTVQH14, ngày 12/4/2018 của UBTVQH khoa 14 v/v thành lập Thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT -18/5/2018 20/04/2018
9 1243/UBND-NN KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “nông dân nổi bật trong lao động trồng trọt, chăn nuôi” trên địa bàn huyện Tân Thành năm 2018 29/03/2018
10 1224/KH-UBND KH tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện bộ chỉ số CCHC năm 2017 trên địa bàn huyện TT 29/03/2018
11 1124/KH-UBND Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 21/03/2018
12 350/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra hoạt động dịch vụ photocopy, in trên địa bàn huyện Tân Thành năm 2018 (31/01-15/3/2018) 25/01/2018
13 349/KH-UBND Kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Tân Thành năm 2018. 25/01/2018
14 993/KH-UBND V/v tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 trên địa bàn huyện Tân Thành 16/03/2017
15 777/KH-UBND V/V Hội nghị phổ biến Luật Thanh tra năm 2010 và triển khai thực hiện Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Luật Thanh tra nhân dân. 07/03/2017
16 292/KH-UBND V/v tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện Tân Thành 24/01/2017
Hiển thị 16 kết quả
của 1