Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thị xã Phú Mỹ

Báo cáo Kết quả triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 8/2022


Đánh giá: