Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thị xã Phú Mỹ

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022


Đánh giá: