Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thị xã Phú Mỹ

KH thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phú Mỹ giai đoạn 2021-2025


Đánh giá: