Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thị xã Phú Mỹ

Kỳ họp Thứ Bảy HĐND thị xã Phú Mỹ khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026

23/12/2022

     Ngày 23/12, HĐND thị xã Phú Mỹ khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ bảy nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và xem xét, quyết nghị những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Ông Lê Hoàng Hải (Phải), Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND TX. Phú Mỹ;
ông Đặng Văn Hùng (trái), Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, 
Phó Chủ tịch HĐND TX. Phú Mỹ chủ tọa kỳ họp.

     

     Theo báo cáo của UBND thị xã Phú Mỹ, năm 2022, thị xã tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp; chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kịp thời các chương trình, kế hoạch công tác năm. Kết quả có 39/39 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch; hoàn thành 149 nhiệm vụ UBND tỉnh, Thị ủy, HĐND thị xã đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 2.351,4 tỷ đồng, vượt 16,6% nghị quyết. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; hiện thị xã không còn hộ nghèo, cận nghèo chuẩn quốc gia. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

     Tại kỳ họp, HĐND thị xã xem xét, thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023; đánh giá tình hình thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022, phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023; xem xét các báo cáo chuyên đề của UBND thị xã; thông qua các tờ trình của thường trực HĐND thị xã, UBND thị xã và các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế, Ban Pháp chế HĐND thị xã.

Tổng quan kỳ họp thứ bảy HĐND thị xã Phú Mỹ

     Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thị xã đã nghe UBMTTQ thị xã về thông tin công tác tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của UBMTTQ đối với HĐND, UBND thị xã; báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND thị xã; thảo luận, chất vấn những vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; tiến độ kiểm kê, thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu; công tác tuyển dụng giáo viên…

     HĐND thị xã cũng đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Lê Thị Hằng, Trưởng Phòng Y tế thị xã; đồng thời biểu quyết thông qua 15 dự thảo Nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để triển khai nhiệm vụ trong năm 2023 như: Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp thị xã, bổ sung ngân sách xã, phường và phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2023; phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023; phê duyệt bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và chuẩn bị đầu tư năm 2022; phê duyệt chủ trương đầu tư 5 dự án; điều chỉnh chủ trương đầu tư 3 dự án…

Lệ Quyên

Theo Tổ Thông tin -Truyền thanh TX.Phú Mỹ


Đánh giá: