Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thị xã Phú Mỹ

Ban Dân vận Thị ủy Phú Mỹ tổ chức lớp tập huấn công tác dân vận của Đảng

27/10/2023

Sáng 26/10, Ban Dân vận Thị ủy Phú Mỹ tổ chức lớp tập huấn công tác dân vận của Đảng năm 2023. Tham dự có gần 100 đại biểu là Trưởng, Phó trưởng ban, chuyên viên Ban Dân vận Thị ủy Phú Mỹ; Lãnh đạo mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các hội đặc thù thị xã; Trưởng khối Dân vận và cán bộ dân vận, Tổ trưởng Tổ dân vận các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được Tiến sỹ Hồ Viết Hùng, Trường Chính trị tỉnh BRVT phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2023. Luật gồm 6 chương, 91 điều với các nội dung: Những quy định chung; thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị; thực hiện dân chủ ở tổ chức có sử dụng lao động; tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; điều khoản thi hành; đồng thời truyền đạt những nội dung liên quan đến công tác dân vận và công tác dân vận chính quyền; đánh giá chung về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn hiện nay.

Lớp tập huấn, nhằm trang bị kiến thức cơ bản cho cán bộ làm công tác dân vận ở đơn vị, địa phương nhằm thực hiện tốt công tác vận động nhân dân thực hiện các chủ ttrương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương./.

PV

Theo Tổ Thông tin -Truyền thanh TX.Phú Mỹ


Đánh giá: