Chính sách mới Chính sách mới

Tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND về các tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quyết định  này áp dụng đối với các đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Điều 49, Điều 51 của Luật Nhà ở và Điều 14 của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; các cơ quan, đơn vị có liên quan đến quản lý, sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Theo đó, tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh được xác định ở 05 nhóm đối tượng với điểm số ưu tiên tối đa là 10 điểm, tối thiểu là 05 điểm. Cụ thể như sau:

-Nhóm 1 (10 điểm), bao gồm các đối tượng: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; thương binh, người hường chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên.

-Nhóm 2 (09 điểm), bao gồm các đối tượng: Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 61% đến 80%.

-Nhóm 3 (08 điểm), bao gồm các đối tượng: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 21% đến 60%; thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng hoặc đại diện thân nhân còn sống của liệt sỹ; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước", người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước"; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng Huân chương Kháng chiến.

-Nhóm 4 (07 điểm), bao gồm các đối tượng: Giáo sư, phó giáo sư, nghệ sĩ nhân dân, nghệ nhân, tiến sĩ, nghệ sĩ ưu tú, vận động viên, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và các đối tượng khác đạt huy chương vàng trong các giải thi đấu quốc gia, quốc tế.

-Nhóm 5 (05 điểm), bao gồm các đối tượng: Đối tượng đang làm việc, hưởng lương từ ngân sách nhà nước có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên tính đến thời điểm hết nạn nộp đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ờ xã hội.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 2258452