Chuyển đổi số Chuyển đổi số

vào tại đây  https://dx.mic.gov.vn/
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành...
Quyết định phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính. Xem chi tiết tại đây
UYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT 02-NQ/TU, NGÀY 28/5/2021 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, ĐÔ THỊ THÔNG MINH GẮN VỚI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Xem chi tiết tại đây
Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Xem chi tiết tại đây
1. Nghị quyết 02 -NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính. Xem chi tiết tại đây
Về việc phổ biến, tuyên truyền về chuyển đổi số. Xem chi tiết tại đây

 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 3306262